reghthuysPIANO MASTERS NIEUWSBRIEF voor Januari 2018 -  no 4:1                      GERDA Van EERDE en  RONALD WILLEMSEN ontmoeten internationale toparteisten     

Top musici herintroduceren Kamermuziek in het Reghthuys Westzaan volgens de Oude renaissance traditie.

Wat is er mooier dan luisteren naar een prachtige muziek in het oude Reghthuys in Westzaan. De laatste maanden worden er vele optredens georganiseerd door o.a. de Young Piano Masters Society. Er werd zichtbaar genoten van de pianoconcerten die van een buitengewoon niveau zijn. Het gebouw straalt een verfijnde, eeuwenoude geschiedenis uit. Je waant je er direct in de 18e eeuw. Hoe het publiek, de muziek en zo een omgeving elkaar tot grote hoogte kunnen opstuwen bemerkte ook al onze Koning Willem de I toen hij tijdens een bezoek aan de Zaanstreek in dit Reghthuys werd getrakteerd op clavecimbel- en pianomuziek.

De Muiderkring was een vermeende groep van letterkundigen en geleerden die regelmatig zouden zijn samengekomen voor literaire en muzikale avonden op het Muiderslot in de periode dat gastheer P.C. Hooft er woonde. In de jaren van de Wederopbouw en de restauratie van het Muiderslot na de Tweede wereldoorlog vonden er op het slot liefdadigheidsconcerten plaats en lezingen van harpiste Rosa Spier, zangeres Gre Brouwenstijn en acteur Jan Musch. Het succes hiervan werd de structurele basis voor een Muiderkring in de geest van P.C.Hooft. Een mooie geschiedenis die ook in het Reghthuys weer tot leven kan worden gebracht. De prachtige ambiance nodigt uit tot waardevolle samenkomsten en verrijking van geest en Gerda en Ronald willen deze traditie graag vernieuwen.

Een stukje geschiedenis: Het ontwerp van het Reghthuys is van de Amsterdamse architect en filosoof Johan Samuel Creutz. Van oorsprong van Duitse komaf en hij was korte tijd bouwmeester in Amsterdam. Via allerlei omwegen is hij tijdens de Napoleontische oorlog in Rusland terecht gekomen en daar ook overleden. De Russische Bariton klanken en het onlangs gegeven concert van het koor Soglasje zou hij waarschijnlijk zeer gewaardeerd hebben. Creutz kreeg de opdracht tot ontwerp van een gebouw dat classisistisch moest zjjn, heel modern in die tijd. Het gebouw zit vol et verwijzingen naar de Oudheid. U vindt in het gebouw afbeelddingen van Minerva, godin van de kunsten en de ambachtslieden. De keizer Justianus die als eerste gelijkheid voor rechtspraak afkondigde.  Overal waar je kijkt verwijzingen naar bestraffing:  de zweep, het dragen van een hoed staat voor waardigheid, het serpent voor gevaar en een spiegel voor zelfkennis. Creutz had een ontwerp klaar voor een monument twee keer zo groot als het huidige. De vierde Engelse oorlog gooide roet in het eten, de economie liep terug. Ook toen kende men het woord al.. bezuinigen op afmeting.

Het Reghthuys heeft maar 28 jaar haar functies als Rechtbank, secretariaat voor de Weeskamer en het ijkwezen uitgevoerd (1783-1811) De Franse overheerser Napoleon heeft er direct een einde aan gemaakt. Het oude regime was aan vernieuwing toe vond hij. Ver van bevoorrechte adel en stoffige kerkelijke instanties. In het Reghthuys werd toentertijd alleen civielrecht gesproken. Te zien aan de beeltenis van Vrouwe Justitia die niet is geblinddoekt. Van 1816 tot aan 1974 de samenvoeging van diverse gemeenten tot Zaanstad heeft het Reghthuys voor de gemeente Westzaan dienst gedaan. Het polderbestuur, mede-eigenaar van het monument heeft tegen een som geld (Hfl.2541,--) afstand gedaan van haar rechten op het gebouw.

Een dieptepunt uit de geschiedenis: in september 1820 wilde het eerder genoemde polderbestuur het Reghthuys afbreken. De Gouveneur van de Koning, sTets van Goudriaan, heeft het gevaar voor sloop weten af te wenden. Wat zijn we hier dankbaar voor. Een onvoorstelbaar mooi stuk historie is bewaard gebleven.

Dankzij de samenwerking met The Young Piano Masters Society en de bezielende ondersteuning van Gerda van Eerde en Ronald Willemsen kunnen we de meest prachtige muziek beluisteren. Top muziek, een top ambiance en in een tot de Top Honderd behorend monument van Nederland.

soglasije-reghthuys

Tijdens de jaarlijkse WinterFair in Westzaan zong het kamerkoor SOGLASIJE o.l.v. Serge Latechov een aantal Russische liederen In de zaal waren geenzitplaatsen meer en in de royale hal stonden de mensen geduldig het gehele concert te luisteren. Dit koor gaat eind maart op Rusland-Tour.

 CONCERTEN IN JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2018 - GROTE ARTIESTEN - DETAIL INFORMATIE TREFT U OP WWW.RONALDWILLEMSEN.COM

reght-huys-2018-1kw                                        

 

 

CORRIE (F)LUISTERT: Als twijfel en vurig verlangen zich paren, wordt de mystiek geboren. Er zijn mensen die een groot verlangen hebben bijv, m.b.t. sportprestaties, naar muziekverfijning, of in hun zoektocht om het leven te doorgronden. Zelfs het aanleggen van een verzameling treintjes kan een vurig verlangen vervullen.

Sommige zijn dan bezig met de vraag hoe hun activiteiten overkomen bij de ander en hoe dit hun status zou vergrootten. Een wijze levenskunstenaar brandt van verlangen om het wonder van het leven te doorgronden. De ego staat vaak de twijfel in de weg. Toch voor diepe inzichten een vrije geest noodzakelijk. En bij elk stap dat hij dieper komt glanzen zijn ogen meer en dieper. en vele zijn vooral bezig om de eigen ego op te blazen. Ogenschijnlijk lijkt er  in beide situaties sprake van geluk te zijn, maar focus van dit geluk bepaald de vruchten van onze focus. Vroeger zongen we het zijn de kleine dingen die het doen, Een goede vriend is enkeldagen terug overleden. Zijn verlang was er op gericht om in elkaar her hoogste aan te willen raken. Elke repetitie moesten we elkaar even aanraken en in  de ogen kijken. Zijn ogen staan zacht en omarmend en we voelden ons één met elkaar en gingen dan blij naar huis. Een mannenkoor lied zingt hierover: Zuivere liefde edele mildheid, onbaatzuchtigheid en trouw. Deze waarden bouwen aan een levend Godsgebouw. Dan moet je wel instaat zijn om met kwetsbaarheid om te gaan met je eigen inzichten en een vurig verlangen bezitten om het hoogste te willen aanraken in elkaar of bijvoorbeeld in de muziek. Door dit paren wordt mystiek geboren

 

Wenst u de Nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
NIEUWSBRIEF aanmeldingen of afmeldingen gaat via de website van : Ronald Willemsen.