NIEUWSBRIEF RONALD WILLEMSEN - JANUARI 2020

Ook in 2020 zullen we een aantal groot opgezette mantelzorger/vrijwilligers concerten organiseren. Graag verwennen wij de mensen die "niet in verwondering te stilstaan" maar actief in liefde werken.
Als jonge man zong ik: 
"Verborgen in de levenskiem ligt sluimerend doch latent in elke mens Godskoningrijk als aller hoogst talent en eenmaal door diens adem aangeraakt, zet het proces der wording in en wordt God weer vrijgemaakt". Soms duurt het lang voordat sommige teksten tot je doordringt, maar wellicht bedoelde Nelson Mandela hetzelfde met: "wij zijn geboren om te stralen en om de glorie van God die in ons is,naar buiten te brengen". Wellicht bedoelde Moeder Teresa dat met: "als je geen 100 mensen kunt helpen help er dat één". Wellicht spoorde Jezus menig mantelzorger aan met zijn opmerking "ik wil de eerste zijn in liefde" en mogelijk bedoelde Augustinus hetzelfde: Als het hart ziet wat voor het oog onzichtbaar scheen ontstaat erbarmen diep in mij. Etty Hillesum zei in haar gebed: "God we zijn er om jou te helpen".

In 2006 zat ik met enkele vrienden over een oud koorlied te praten. Van de nazaten van de componist mochten wij de tekst van dat lied veranderen. De oorspronkelijke titel "Verschijning Gods" hebben we behouden. D.m.v. een klik op de titel kunt u in woord en beeld beluisteren waarom ik mijn talent graag "deel" met mantelzorgers/vrijwilligers. 

DEN HELDER: Op 22 september 2019 ontvingen ruime 400 mantelzorgs/vrijwilligers hun eerste verwenconcert. Dit was in samenwerking met Het Nieuwedieper Visserskoor. Op 17 april mogen we een concert geven namens het college van B&W van Den Helder. De grote zaal van de Morgensterkerkzaal biedt ruimte voor 500 mensen en we verwachten een volle zaal. Dankzij de medewerking van het Nieuwedieper Visserskoor en het Christelijk Mannenkoor Den Helder klinken er dan ruim 100 warme mannenstemmen vanaf het podium. Een verwachtingsvolle avond afgewisseld met hemelse klanken van Russische sopraan Irina Plyassova en de sonore klanken van de bariton Ronald Willemsen. Persbericht 1 Reserveringen voor 17 april: via deze klik.

UITGEEST: Op 1 december was de schitterende OLVG-kerk in Uitgeest gevuld met ca 300 mensen. De kerk biedt plaats aan 500/600 mensen. Het Dames vocaal Ensemble Soedarynja heeft mooi gezongen en op 6 september komen we met het Sneeker mannenkoor EDOZA gepland, 100 mannan o.l.v. Jan Hibma en op het orgel Sebastiaan Schippers. Mgr. Hendriks (bisdom Haarlem/Amsterdam) wilde graag zijn dankbrengen aan de mantelzorgers en vrijwilligers. In zijn verslag "mantelzorgers geëerd in de Katholieke kerk" is duidelijk te lezen hoe dankbaar hij is blij hij is met alle liefdevolle hulp. Informatie over 6 september via deze klik.

HEILOO: Op voorspraak van Mgr. Hendriks komt er op 3 mei 2020 ook een mantelzorg/vrijwilligers concert in het Heiligdom van Onze Lieve Vrouwe ter Noot in Heilloo. Graag had hij zelf erbij aanwezig willen zijn, maar zit de dag in New York met het Kathedrale koor i.v.m. een vrijheidsconcert. De wethouder Beens zal namens het B&W van de gemeente Heiloo haar dank verwoorden. Het gemengd Christelijkkoor REJOICE (ruim 70 enthousiaste zangers) o.l.v. Alfred de Jong, pianist, organist en 2 solisten gaan er een bijzondere middag van maken. Reserveringen via deze klik.

Er lopen nu ook contacten om zo'n concert in Schagen te geven. Veel artiesten, koren en kerkbesturen werken mee tegen onkosten vergoeding. Dankzij hen en de donaties via de tipbox hebben we momenteel €1729,- in kas en van de gemeente Den Helder nog eens €1000,- Vanzelfsprekend beheren we dit geld uiterst behoedzaam en besteden we dit uitsluitend aan de mantelzorgers/vrijwilligers.

Reghthuys - Westzaan Kerkbuurt 37  *  Piano Blaas Quintet                
26 januari om 15.00 uur -  
Ruud Luttikhuizen een groep absolute prof. musici.  Details.

Keyserkerk - Middenweg 148 Middenbeemster  * Lithurgia Domestica en Slavische Volkszang  
2 februari om 15.00 uur - 
door Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, Indrik en Bjerjozka o.l.v. Sergé Latychev. Details.

Papegaai - Amsterdam. Kalverstraat 58  *  Inloopconcert met sacrale- en verstillende muziek               
7 februari om 12.15 uur - 
Elke eerste vrijdag van de maand door Jan Kloosterhuis en Ronald Willemsen. Details.

Koepelkerk - Grote Noord in Hoorn * Lithurgia Domestica en Slavische Volkszang
9 februari om 15.00 uur - door Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, Indrik en Bjerjozka o.l.v. Sergé Latychev. Details

Kapelconcert in het zorgcentrum Westerhout Alkmaar * Bewonersconcert met licht klassieke muziek.
16 februari om 14.30 uur - De Russische sopraan Irina Plyassova, de bariton Ronald Willemsen,de pianiste Nathali Bokova en een mystery guest.

OLV-Geboorte-kerk - Langebuurt 37 in Uitgeest * Het aanstormend Portugees orgeltalent António Pedrosa
1 maart om 15.00 uur -  Hij speelt op het Romantische Adema-hoofdorgel en op het neoclasistische koor orgel. U hoort hem met solo-werken van grote meesters, improvisaties en als begeleider. Entree is vrij, maar er is wel een deurcollecte. Details  -  Namens het bestuur organiseren Ton Schoon en ik hier eens per kwartaal een evenement

Meer informatie over Ronald Willemsen